Facility Specialist

Sensata Technologies

Sensata Technologies

Botevgrad, Bulgaria
Posted on Friday, March 29, 2024
Да извършва превантивна поддръжка на инфраструктурните съоръжения.
  • Да изпълнява всички необходими дейности и оперативни процедури по техническата поддръжка на инфраструктурата, за да се гарантира максимален живот и надеждност на всички системи.

  • Да извършва и следи за изпълнението на планирана поддръжка на всички съоръжения, въз основа на календара и програмата за техническо обслужване.

  • Редовно (ежедневно) да проверява правилното функциониране на всички основни инсталации и съоръжения.

  • Да отговаря на всякакви искания за отстраняване на дефекти, аварии или ремонти, свързани с инфраструктурата.

  • Да участва във вътрешно-фирмени или външни обучения, специализации или курсове с цел повишаване на знанията, способностите и уменията, пряко свързани с работата.

  • Извършва всички дейности възложени от прекия ръководител, като при производствена необходимост мястото на работа в звеното може да се променя.

SmarterTogether

  • Collaborating at Sensata means working with some of the world’s most talented people in an enriching environment that is constantly pushing towards the next best thing

  • Employees work across functions, countries and cultures gaining new perspectives through mutual respect and open communication

  • As OneSensata, we are working together to make things work together

Click here to view Sensata Recruitment Privacy Statement

Click here to view our Sensata Recruitment Privacy Statement for China

NOTE: If you are a current Sensata employee (or one of our Affiliates), please back out of this application and log into Workday via the Company Intranet to apply directly. Type "FIND JOBS" in the Workday search bar.