Maintenance Technician

Sensata Technologies

Sensata Technologies

Plovdiv, Bulgaria
Posted on Tuesday, June 25, 2024
Извършва ремонтни и превантивни действия на производствено оборудване.
Отговорности:

Извършва ремонтни и превантивни действия по оборудването в рамките на производството.

Участва във всички планови, текущи и аварийни дейности, свързани с производственото оборудване, в съответствие с изискванията на системата по качеството и околната среда.

Информира навременно прекия си ръководител и съответните заинтересовани служители по въпроси, свързани с поддръжката на технологичното оборудване при непланирани ремонти.

Извършва ежедневна профилактика и текущ ремонт на инструментите в производството.

Участва при внедряването на ново оборудване.

Предлага план за снабдяване с резервни части и приспособления за нуждите на оборудването.

Организира провеждането на коригиращи и превантивни действия при реален риск от проблеми по оборудването или инфраструктурата.

Изисквания:

Минимум средно техническо образование.

Да придобие минимум трета квалификационна група по ел.безопасност преди допускане до самостоятелна работа

Ползване на английски език на ниво „Beginners” според стандартите на Сенсата Технолоджис.

Познания за функционалността и изискванията за поддръжка на повереното технологично оборудване.

SmarterTogether

  • Collaborating at Sensata means working with some of the world’s most talented people in an enriching environment that is constantly pushing towards the next best thing

  • Employees work across functions, countries and cultures gaining new perspectives through mutual respect and open communication

  • As OneSensata, we are working together to make things work together

Click here to view Sensata Recruitment Privacy Statement

Click here to view our Sensata Recruitment Privacy Statement for China

NOTE: If you are a current Sensata employee (or one of our Affiliates), please back out of this application and log into Workday via the Company Intranet to apply directly. Type "FIND JOBS" in the Workday search bar.