Electro Technician

Shell

Shell

Møre og Romsdal, Norway
Posted on Tuesday, July 2, 2024

Stillingstittel: Elektro vedlikehold

Lokasjon: Nyhamna

Avdeling: Vedlikehold

Rapporteringslinjer og roller

Rapporteringslinje:

 • Linjeleder: Fagansvarlig Elektro
 • Rapporterende: Ingen

Roller:

 • Stedfortreder for senior tekniker etter avtale med linjeledelse
 • Beredskapsrolle iht. beredskapsplan: Elektriker

Hensikt

 • Utføre arbeid innen vedlikeholdsfunksjonen, samt gi teknisk og spesialisert ekspertise innen den elektriske disiplinen, med tilbørlig hensyn til regulerende bestemmelser, selskapets planer og prosedyrer
 • Høyt kompetanse nivå om utstyr og systemer innen egen disiplin
 • Bidra til at anlegget til enhver tid opprettholder krav til teknisk integritet
 • Effektivt samarbeide mellom disiplinene
 • Kontinuerlig forbedring

Hovedoppgaver og ansvar

 • Utføre arbeid og inspeksjoner på alle typer elektrisk utstyr. Arbeidet skal utføres profesjonelt og i overensstemmelse med krav i lovgivningen, samt selskapets forskrifter og planer/jobbpakker
 • Delta i feilsøkningsarbeider innenfor den elektriske disiplinen, i overensstemmelse med prosedyrer og anvisninger
 • Påse at sikker arbeidspraksis følges, i overensstemmelse med lovfestede- og selskapets sikkerhets- og miljøprosedyrer og normer for eget arbeid
 • Påse at verktøy og utstyr som benyttes i arbeidet er egnet til formålet, i skikkelig stand, og brukt på riktig måte
 • Sikre god orden og ryddighet over hele anlegget
 • Rapportere status og fremdrift i SAP
 • Assistere ved behov i rutinemessig og spesielt registreringsarbeid, rapportering eller studier innen den elektriske vedlikeholdsdisiplinen
 • Ivareta verkstedet på Nyhamna, samt alt verktøy, biler og utstyr tildelt disiplinen
 • Delta i beredskap i henhold til beredskapsplan
 • Utføre arbeid i henhold til regulerende forskrifter og selskapets etablerte planer, prosedyrer og instrukser

Arbeidstidsordning

 • Dagtid./ 08:00 – 16:00

Grensesnitt mot andre

Hensikt og frekvens på kontakt med andre

 • Tett samarbeid internt med: Produksjon, Vedlikeholdsleder, Fagansvarlig, Senior, HMS leder, (TA2) Elektro driftsansvarlig/tilsynsleder, øvrige vedlikeholdsdisipliner, delivery og supportavdelingen i KSU

Kompetanse og ferdigheter

Tekniske aspekter av det du trenger for å kunne oppfylle din rolle

Utdanning:

 • Fagbrev innen elektro og sertifikat for gruppe lavspent(L) eller høyspent (A/H) som minimum

Erfaring:

 • Erfaring fra drift av elektriske lav og/ eller høyspent anlegg fra petroleumsindustrien eller tilsvarende

Kompetansekrav:

 • Må kunne møte kompetansekrav og gjennomføre opplæring og verifikasjon i henhold til kompetanseprofil for stillingen og tilhørende drift,- og beredskapsroller som definert basert på regelverkskrav, selskapskrav og lokale krav. Se kompetansematrise for oversikt over stillingens kompetanseprofil
 • HSSEQ Kompetanse/Ferdigheter; Godt kjennskap til oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetssaker i forbindelse med utførende aktiviteter

Språk:

 • Arbeidsspråk er norsk
 • God kunnskap i engelsk